Badanie, stwierdzenie i potwierdzenie dowodem legalizacji, że narzędzie pomiarowe wypełnia wymagania metrologiczne ustalone we właściwych przepisach.

Posiadamy własną wypożyczalnię wzorców dużej masy o łącznym nominale 60 ton do sprawdzania i legalizacji wag wozowo-samochodowych.

 

Wyróżniamy następujące typy legalizacji wag:

-legalizacja pierwotna wagi - jest to legalizacja przyrządu pomiarowego (wagi) za pierwszym razem zaraz po jego wytworzeniu, przed wprowadzeniem danego przedmiotu (wagi) do sprzedaży, obortu lub użytkowania,
-legalizacja ponowna wagi - jest to każda ponowna legalizacja urządzenia pomiarowego (wagi),
-legalizacja jednostkowa wagi - jest to legalizacja pierwotna wagi (przyrządu pomiarowego) w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania, legalizacja ta zakreśla swoim działaniem prace wykonywane w ramach zatwierdzenia typu.

Prawnemu kontrolowaniu metrologicznemu czyli legalizacji wag podlegają przyrządy pomiarowe (w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju wagi) które mogą być używane w:

- ochrona życia, zdrowia oraz środowiska,
- ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- ochrona praw konsumenta,
- podczas pobierania podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, jak również wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń kar umownych i odszkodowań, dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń,
- podczas dokonywaniu kontroli celnej,
- podczas wszelkiego obrotu handlowego (wagi)

Zastrzeżenia oraz uwagi:

- Uwzględniając wagi które nie miały wcześniej legalizacji pierwotnej, wówczas nie istnieje możliwości ich legalizacji !
- Uwzględniając wagi, które mają legalizację muszą mieć dokonywaną legalizację ponowną w przedziałach 25 miesięcznych.

W przypadku życzenia zamawiającego wykonujemy legalizację wag przy udziale Urzędu Miar oraz dostarczamy również Świadectwo Legalizacji wagi pierwotnej jak i ponownej.

 

Wagi Piła - jesteśmy profesjonalnym serwisem, naprawa i legalizacja wag Piła